Parenostre

ImprimirImprimirEnviarEnviarPDFPDF
Parenostre que esteu en el cel
sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostr voluntat
aquí a la terra,
com es fa en el cel.
 
El nostre pa de cada dia
doneu-nos Senyor el dia d'avui
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem.
No permeteu que nosaltres
caiguem en temptació
ans deslliureu-nos
de qualsevol mal.  Amén. (2)