Sant es el Senyor

ImprimirImprimirEnviarEnviarPDFPDF
Sant, Sant, Sant, Sant és el Senyor
Déu de l'univers
El cel i la terra, son plens de la vostra gloria
Hosanna a dalt del cel.
 
Beneit el qui ve en nom del Senyor
Hosanna a dalt del cel (2).