Victoria tu Regnaras

ImprimirImprimirEnviarEnviarPDFPDF
VICTòRIA TU REGNARàS.  OH, CREU!
TU ENS SALVARàS.
 
Tu brilles sobre els homes
que busquen la veritat.
Oh, creu, font dón rebrolla
l'amor i la llibertat.
 
Tu portess l'alegria
al pobre i al malalt.
Tu ets, la llum que ens guia
vers Crist, cabdill immortal.
 
A l'ombra dels teus braços
sel món la pau buscarà.
Com Crist, amb claus per llaços,
per tu el cel guanyarà.